Célcsoport

Típus

Évfolyam

{{ $item.name }}

Helyszín

{{ $item }}

A tartalmi kínálatot folyamatosan bővítjük.

„Tükröm, tükröm…”

Dr. Nagy Ákos

Ágazat: Rendészet és közszolgálat
Ágazati alapoktatás: Rendészet és közszolgálat (rendőri) ágazati alapoktatás
Szakma: Rendőr tiszthelyettes
Tanulási terület: Rendészet és közszolgálat (rendőri) ágazati alapismeretek
Tantárgy: Jogi alapismeretek, Társadalmi és kommunikációs alapismeretek, Rendvédelmi informatika

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

A tanulók a Hófehérke és a hét törpe meséjének feldolgozásán keresztül megismerkednek a bűncselekmények alapvető ismérveivel. A projekt során megtanulják felismerni a bűncselekmények elkövetőinek jellemzőit, az alannyá válás feltételeit és a büntethetőségi akadályok rendszerét. 
A tanulók a jogszabály vonatkozó szövegrészleteit feldolgozzák, a lényegét kiemelik, és képes vagy képregényes formában a társaik számára is értelmezhető színvonalú tudáscsomagot hoznak létre. A végcél, hogy mindenki mélységében sajátítsa el a törvényi rendelkezések lényegét. Ezt bizonyítandó, a projekt végén egy online tárgyalást tartanak tanulók, és a tárgyalásról videófelvételt is készítenek.

Tovább

A Gutenberg-galaxis évszázadai

dr. Sediviné Balassa Ildikó

Ágazat: Kreatív
Ágazati alapoktatás: Vizuális ágazati alapoktatás
Szakma: Dekoratőr, Fotográfus, Grafikus, Mozgókép- és animációkészítő, Nyomdaipari technikus, Nyomdász
Tanulási terület: Vizuális alapok
Tantárgy: A vizuális tervezés alapismeretei, A vizuális tervezés szoftverei, Tervezés és kivitelezés

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt alapvető célja a tanulók tudását az ágazati követelményeknek megfelelően gazdagítani és a meglévő kompetenciákat fejleszteni, felkészíteni ezzel a tanulókat az alapozó vizsgára és munkáltatói követelményekre. 
A tanulócsoportok a projektben többlettudásra tesznek szert a könyvnyomtatás feltalálásával, a nyomtatott könyv megjelenésével és a nyomdatechnika fejlődésével kapcsolatban. Az ismeretszerzés változatos, digitális eszközöket és módszereket választva a tanulók kreatív önálló és csoportos alkotómunkát végeznek és létrehoznak, bemutatnak és megosztanak egy kiadványt a „Gutenberg-galaxis évszázadairól”.

Tovább

A magvak titka

Dr. Orlóci László

Ágazat: Mezőgazdaság és erdészet
Ágazati alapoktatás: Mezőgazdaság és erdészet ágazati alapoktatás
Szakma: Erdész technikus, Erdőművelő-fakitermelő, Gazda, Kertész, Kertésztechnikus, Mezőgazdasági gépész, Mezőgazdasági gépésztechnikus, Mezőgazdasági technikus
Tanulási terület: Mezőgazdasági tanulási terület
Tantárgy: informatika, természetismeret

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

A projektben a tanulók megismerik a későbbi szakmájukhoz kapcsolódó növényfajták csírázásához és növénnyé fejlődéséhez, milyen abiotikus tényezők, feltételek szükségesek. A tananyag feldolgozását és megtanulását támogatja az adott témában elkészített videó, és a tanulók által összeállított vetélkedő, mely a számukra kötelező tananyagot dolgozza fel. A tanulók csoportokat alkotva egy-egy, a csírázáshoz szükséges feltételhez kapcsolódóan végeznek kísérletet és megfigyelést, melyet digitális eszközökkel dokumentálnak. Az elvégzett dokumentáció alapján egy-egy növény növekedéséről készítenek bemutató videót az osztálytársaik és a vetélkedőben résztvevő tanulók számára. Az elkészített videók a vetélkedőben résztvevő csapatok felkészítését támogatják. A bemutatott szakmai anyaghoz egy vetélkedő feladatsorát állítják össze a tanulók. A projekt végén megrendezik a vetélkedőt más osztályban tanulók számára, melynek célja a tananyag feldolgozása és megtanulása, melyhez eszközként használjuk a vetélkedőt és az elkészített videót.

Tovább

A ruha teszi az embert?

Vezdán Csaba

Ágazat: Rendészet és közszolgálat
Ágazati alapoktatás: Rendészet és közszolgálat ágazati alapoktatás
Szakma: Közszolgálati technikus, Rendészeti őr
Tanulási terület: Rendészeti és közszolgálati alapozó képzés
Tantárgy: Digitális kultúra, Kommunikáció, Magyar nyelv és irodalom, Közszolgálati alapismeretek, Speciális testnevelés és önvédelem, Kommunikációs ismeretek

9. - 10. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt célja, hogy a tanulók gyűjtőmunkát végezve megismerjék a rendvédelmi szerveknél használt rendfokozatokat, az alá-fölé rendeltségi viszonyokat és felhasználják az ott alkalmazott kommunikációs és alaki szabályokat, ezen kívül fejlesszék a digitális kompetenciájukat. A megszerzett tudásukat rendszerezve egy közös prezentációt (videókat tartalmazó prezentáció) hozzanak létre, készítsenek csoportmunkában, figyelve a kölcsönös együttműködésre.

Tovább

Altató

Tóth Anikó

Ágazat: Szociális
Ágazati alapoktatás: Szociális ágazati alapoktatás
Szakma: Gyermek- és ifjúsági felügyelő, Kisgyermekgondozó, - nevelő, Szociális ápoló és gondozó, Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens, Szociális és mentálhiegénés szakgondozó, Szociális és rehabilitációs szakgondozó
Tanulási terület: Szociális ágazati alapképzés
Tantárgy: A kisgyermekek gondozása, Pszichológia, Szakmai személyiségfejlesztés

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

Gyakran felmerül a kérdés szülőként, szakemberként, mikor csinálom jól, amit csinálok? Hogyan gondozom helyesen a gyereket? Az altatást, mint az egyik gondozási feladatot járjuk körül a projekt keretében, majd a tanulók a projekt végső produktumában, amit csoportokban készítettek el, egy rövid videóban mutatják be, hogy mit kell tudni a kisgyermek altatásáról napjainkban.

Tovább

Az első lépések az asztalosság felé

Cserteiné Filó Ágnes

Ágazat: Fa- és bútoripar
Ágazati alapoktatás: Fa- és bútoripar ágazati alapoktatás
Szakma: Asztalos, Faipari technikus, Kárpitos
Tanulási terület: Fa- és bútoripari alapozás
Tantárgy: Ábrázolási alapismeretek, Mérési alapismeretek, Fa- és bútoripari alapgyakorlat, Anyagismeret, Digitális alapismeretek

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

A tanulók egy fából készült ajándéktárgyat készítenek, közben megismerkednek a fafajok eltérő tulajdonságaival. Kutatást végeznek, hogy a fotoszintézissel keletkezett szerves anyag milyen formában épül be a faanyagba, mi okozza az egyes fafajok eltérő tulajdonságait. Miközben elkészítik faipari terméküket, széles skálán ismerkednek a kézi megmunkálással a régi díszítési technikáktól a CNC-ig.

Tovább

Az energia nyomában

Nemes-Nagy Katalin Erika

9. - 10. évfolyam

Mintaprojekt

A projektben a tanulók az energiával és az energiaforrásokkal kapcsolatos ismereteiket bővíthetik. A projekt során kísérleteznek, megújuló energiát hasznosító gépezetet terveznek, kutatómunkát végeznek, majd egy vetélkedővel zárják a projektet. 

Tovább

Az otthon melege

Sándor Zoltán

Ágazat: Épületgépészet
Ágazati alapoktatás: Épületgépészet ágazati alapoktatás
Szakma: Hűtő- és szellőzésrendszer- szerelő, Központifűtés-és gázhálózatrendszer-szerelő, Víz- és csatornarendszer-szerelő, Épületgépész technikus
Tanulási terület: Épületgépészeti alapozás
Tantárgy: Matematika, Épületgépészeti alapozás I., Műszaki rajzismeret

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt célja, hogy a tanulók képesek legyenek átlátni az épületek szerkezeteiben lejátszódó alapvető hőtechnikai folyamatokat. Megismerkednek a hőszükséglet számítás lényegi hátterével, a szerkezeti elemek hőtechnikai tulajdonságaival. Képessé válnak terepi körülményekhez hasonló környezetben a szükséges mérések elvégzésére, azok dokumentálására, építész tervrajzok alapszintű készítésére, olvasására, a méretarányok megismerésére.
A projekt során a tanulók bejárják, felmérik, és számítógépes környezetben elkészítik az iskolájuk (esetleg más bejárható épület) egy-egy épületrészének méretarányos alaprajzát oly módon, hogy az elkészült rajz alapján bármikor el lehessen végezni a helyiségek határolószerkezeteinek téli transzmissziós hőveszteség számításait. A felméréshez digitális eszközöket használnak, így fejlesztve digitális szakmai kompetenciájukat. Kiegészítő dokumentációként becsatolják a falszerkezetek rétegrendi összeállítását, és a külső határoló szerkezetekre elvégzett hőszükséglet számítást. Munkájukról tanulótársaiknak készítenek egy bemutatót, a projekt során elvégzett tevékenységekről, nehézségekről, élményekről.

Tovább

Cápák előtt

Udvariné Csorba Erika

Ágazat: Gazdálkodás és menedzsment
Ágazati alapoktatás: Gazdálkodás és menedzsment ágazati alapoktatás
Szakma: Pénzügyi-számviteli ügyintéző, Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
Tanulási terület: Gazdálkodási alaptevékenység ellátása, Üzleti kultúra és információkezelés
Tantárgy: Digitális alkalmazások, Vállalkozások működtetésének alapismeretei, Kommunikáció

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

Milyen új termékkel vagy szolgáltatással tudnátok kielégíteni diáktársaitok igényeit egy újonnan induló vállalkozásban? Működőképes lesz a vállalkozás, lesz kereslet a termékre, szolgáltatásra? Ezt a projekt végén a „Cápáknak” kell bizonyítanotok egy bemutatkozó és meggyőző showműsorban. Hogy kik a „Cápák”? Tanáraitok, az iskola vezetése, meghívott vállalkozók, akik figyelemmel kisérték tevékenységeteket.

Tovább

Digkártya - Magyar népművészeti kártya mintagyűjtemény

Hegedüs Helén

Ágazat: Kreatív
Ágazati alapoktatás: Kreatív ipari ágazati alapoktatás
Szakma: Bőrtermékkészítő, Divatszabó, Kerámia- és porcelánkészítő, Könnyűipari technikus, Textilgyártó
Tanulási terület: Kreatív ipari alapozó ismeretek
Tantárgy: Ábrázolási gyakorlat, Kreatív műhely, Művészettörténeti alapismeretek

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

Tervezzünk XXI. századba illő korszerű iparművészeti alkotásokhoz mintakártyákat a hagyományos népi díszítményekből!
Elsődleges cél, hogy a tanulók kutatómunkát végezzenek digitális eszközöket alkalmazva a hagyományos népi tárgyalkotó művészet díszítőmotívumainak (díszítés, alapanyagok, színek, formák, tárgyak funkciói, motívumok jelentése, jelképek) és népszokások megismerésére. A magyar népművészet formakincseiből, díszítőművészeti jelképekből, ábrázoló motívumokat csoportosítva hozzanak létre digitális mintakártyákat, illetve egy online felületen elérhető mintagyűjteményt, ami alapjául szolgálhat egy egyszerű szakmaspecifikus mintadarab megtervezéséhez. A tanulók a tervezéshez digitális eszközöket, grafikai tervező programokat használnak. A projekt a szaktárgyi és közismereti tantárgyi ismeretek és képességek fejlesztése mellett a digitális kompetencia fejlesztését is célul tűzi ki. A munkafolyamatokat online bemutatón/kiállításon keresztül prezentálják, ahol az elkészült digitális kártyákat, vázlatokat, egyszerű szakmaspecifikus mintadarabokat (tárgyat, ruhadarabot) is bemutatják.

Tovább

Dönts helyesen és tied lehet a profit

Székely Júlia Irén

Ágazat: Kereskedelem
Ágazati alapoktatás: Kereskedelem ágazati alapoktatás
Szakma: Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus, Kereskedelmi értékesítő, Kereskedő és webáruházi technikus, Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus, Logisztikai technikus, Postai üzleti ügyintéző
Tanulási terület: Gazdálkodási tevékenység ellátása
Tantárgy: Digitális alkalmazások, Gazdasági ismeretek, Vállalkozások működtetése

9. - 13. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt során az osztály tanulói csoportokba bontva a nemzetgazdaság mechanizmusának, a piac kapcsolati rendszerének modelljét hozzák létre. Cél a gazdasági döntések eredményre gyakorolt hatásának beazonosítása. Az államcsoport saját videók bejátszásával irányítja a többi csoport gazdálkodását, adókat szed be és támogatásokat ad. Vezeti és elemzi költségvetésének alakulását. A vállalkozás-csoportok webshopokat működtetnek, beszereznek, készleteznek, akciókat hirdetnek meg és értékesítenek; illetve beszállítanak, azaz termelnek és virtuális áruval látják el a webshopokat. Készletnyilvántartást vezetnek, rögzítik a bevételeiket és ráfordításaikat. A fenti csoportok a projekthét folyamán, illetve a zárónapon az elkészített prezentációjuk segítségével, önértékelésként elemzik a tevékenységük gazdaságosságát. A háztartáscsoportok fogyasztanak, azaz vásárolnak a webshopok-ban. Költségvetési naplót vezetnek táblázatkezelővel és figyelik és elemzik a webshopok marketing tevékenységét, majd a zárónapon értékelik saját gazdálkodásukat, és az egyes kereskedők marketing tevékenységének hatékonyságát.

Tovább

Építsünk házat!

Szeszenka Gabriella

1. - 2. évfolyam

Mintaprojekt

A projekt során a gyerekek létrehoznak egy önellátásra berendezkedett lakóhelyet. Házat terveznek és építenek, melléképületekkel, a ház körül élő állatokkal, az emberek és állatok számára szükséges növényekkel, megújuló energiaforrásokra támaszkodva. 

Tovább